Wypożyczalnia samochodów Gdańsk lotnisko - jak oddać samochód

Każda wypożyczalnia samochodów Gdańsk lotnisko zwraca baczną uwagę na to, czy samochód zwracany jest w takim samym stanie, w jakim został wydany osobie wynajmującej. Najemca otrzymuje samochód sprawny i podpisując umowę zobowiązuje się do używania go z należytą troską. Oczywiście w eksploatacji pojazdów mechanicznych zdarzają się rozmaite sytuacje. Kolizje i stłuczki są na porządku dziennym.

Wszelkie uwagi dotyczące jakichkolwiek usterek powinny być odnotowane w protokole zdawczo odbiorczym. Obie strony umowy powinny dopilnować, aby taki protokół został przez nie uzgodniony i podpisany. Każda wypożyczalnia samochodów Gdańsk lotnisko wpisuje do umów proponowanych klientom zobowiązanie do zwrotu pojazdu w takim samym stanie z wyjątkiem typowego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu zgodnie z przeznaczeniem.

Ostatnie zdanie jest szczególnie istotne, ponieważ zdarza się, iż wynajmujący używają pojazdów osobowych z wypożyczalni do przewozu ładunków. W przypadku wystąpienia usterki żadna wypożyczalnia samochodów Gdańsk lotnisko nie uzna takiej eksploatacji za zgodną z przeznaczeniem, o ile przewożony ciężar będzie większy niż dopuszczony w specyfikacji technicznej.

Każda osoba zwracająca pojazd powinna zadbać o to, aby auto miało czystą karoserię i nie było brudne w środku. Wszelkiego rodzaju plamy i zacieki mogą spowodować odmowę wypłaty całości lub części kaucji. Samochód zwracany do wypożyczalny powinien mieć również pełen bak paliwa i płyn w zbiorniku spryskiwaczy. Te ostatnie zasady są ujęte w umowie, ale również mówią o kulturze osobistej danego klienta.

Published by