Badania kierowców dla ubiegających się o prawo jazdy

Badania psychologiczne musi przejść każdy kierujący pojazdem, nie tylko zawodowy kierowca, ale także osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. B. Obowiązek taki nakłada ustawa „Prawo o ruchu drogowym”.

Badania kierowców nie są wykonywane, jeżeli osoba poinformuje o złym stanie zdrowia albo nienajlepszym samopoczuciu. Wówczas wyznacza się inną datę testu. Podobnie odracza się sprawdzian stanu psychofizycznego, gdy kandydat jest pod wpływem alkoholu (stwierdzony alkoholizm dyskwalifikuje kandydata na kierowcę zawodowego czy osobę ubiegającą się o prawo jazdy kategorii B).

Osoby noszące okulary muszą je zabrać na badanie. Ich brak może być podstawą do odmówienia przeprowadzenia testów.

Gdy badania odbywają się na wniosek policji (np. w wyniku: zatrzymania kierowcy w stanie nietrzeźwym, przekroczenia przez niego 24 punktów karnych albo gdy taka osoba spowodowała wypadek ze skutkiem śmiertelnym), badany musi przed przystąpieniem do testu okazać stosowny druk podpisany przez komendanta policji.

Badania psychologiczne są też częścią rekrutacji na wiele stanowisk. Kandydaci oprócz przesłania dokumentów aplikacyjnych (życiorys, list motywacyjny) przechodzą testy psychologiczne, rozwiązują zadania, które świadczą o posiadaniu przez nich wymaganych zdolności i umiejętności.

Published by